Stop nałogom

"Wolność bez nałogów" - to hasło 20. edycji konkursu plastycznego organizowanego przez kaliski Młodzieżowy Dom Kultury, tym razem przy współpracy z urzędem miasta. Celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie zagrożeń, jakie niosą ze sobą nałogi. Ze względu na istotę poruszanego problemu, organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej liczby osób.

Prace konkursowe można nadsyłać do tego piątku, a o tym, jaką mają mieć formę, powiedziała radiuCENTRUM Beata Paszak, dyrektor kaliskiego MDK-u i pomysłodawczyni konkursu: "Technika i forma są dowolne. Tak naprawdę chodzi o przekaz, czyli o promocję zdrowego stylu życia lub o przestrogę przed nałogami. Zarówno tymi powszechnie znanymi, dotyczącymi palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, jak i tymi, o których mówi się mniej - dotyczącymi korzystania z komputerów, mediów społecznościowych, czy smartfonów."

Konkurs jest adresowany do uczniów kaliskich szkól, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolnych i twórców indywidualnych.

Nadesłane projekty oceni komisja, a autorzy wyróżnionych prac zdobędą nagrody. Zorganizowana będzie też wystawa w Młodzieżowym Domu Kultury, a te najlepsze projekty staną się ilustracjami kalendarza profilaktycznego, z którego korzystać będą szkoły, szpitale i inne instytucje. Konkurs jest zakończeniem programu profilaktycznego prowadzonego przez miasto.

Na pracę organizatorzy czekają do piątku. Można je wysłać na adres: Teatralna 3 w Kaliszu lub przynieść do MDK-u osobiście.

Regulamin konkursu TUTAJ

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).