Literaci u Radziwiłłów

Kilkunastu twórców literatury lub tłumaczy będzie mogło spędzić sierpień i październik w urokliwym Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Wszystko w ramach programu „Goście Radziwiłłów", sfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gościem klasycystycznego pałacu w Antoninie był przed laty sam Fryderyk Chopin. W trakcie swoich pobytów w tym miejscu, w latach 1826-1829, Chopin grał, dawał lekcje młodziutkiej księżniczce Wandzie Radziwiłłównie, prowadził dysputy z gospodarzem o zawiłościach sztuki kompozytorskiej i tworzył. Tu powstały między innymi Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę. O swoim pobycie w Antoninie Fryderyk Chopin napisał w liście do przyjaciela: „Byłem tam tydzień. Nie uwierzysz, jak mi u niego dobrze było. Ostatnią pocztą wróciłem, i to ledwo com się wymówił od dłuższego pobytu".
Z kolei gospodarz - książę Antoni Radziwiłł - rysował i grał na wiolonczeli. Był też koneserem sztuki.

Przez trzy tygodnie w lipcu i w październiku w antonińskim Pałacu Myśliwskim zamieszka i stworzy swoje literackie projekty 16-tu uczestników programu „Goście Radziwiłłów". Będą to osoby związane z Wielkopolską, które piszą lub tłumaczą literaturę polską na języki obce i mają już na swoim koncie pierwsze publikacje. Rezultatem pobytu każdego uczestnika programu będzie utwór lub zbiór utworów literackich, albo przekład literacki.

Utwór lub przekład będą mieścić się w zakresie fikcji literackiej, wśród nich przewiduje się powstanie lub przetłumaczenie: powieści, opowiadań, esejów, felietonów, sztuk teatralnych, zbiorów poezji, utworów adresowanych do dzieci i młodzieży – tłumaczy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Na realizację programu „Goście Radziwiłłów" Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza kwotę ponad 70 000 zł.

Jest to już druga edycja tego programu, który w całości jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Latem ubiegłego roku, w trakcie jego edycji pilotażowej, w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie pracowało twórczo pięć osób. Literaci stworzyli utwory promujące Wielkopolskę - tom wierszy, książkę dla dzieci, oraz powieści - obyczajową, podróżniczą i historyczną.

Do udziału w programie uprawnione są osoby, które posiadają w swoim dorobku minimum jedną wydaną i zrecenzowaną książkę lub też przetłumaczyli z polskiego na język obcy minimum jedną pozycję, która została zrecenzowana. Publikacja nie może mieć charakteru naukowego. Osoby chętne mogą składać zgłoszenia w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, do 31 maja bieżącego roku.

Tekst za: A. Parzyńska-Paszke

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).