Wielka sztuka w małym mieście

"Wielka sztuka w małym mieście" - pod takim hasłem rozpoczął się właśnie nabór chętnych do nowego projektu realizowanego przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Cztery dwudniowe cykle spotkań warsztatowych skierowane są do kaliskich seniorów 60+ i licealistów. Uczestnicy mają odpowiedzieć na pytanie jak Kaliskie Spotkania Teatralne, będące jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, zmieniały miasto i budowały jego tożsamość.

"Wspólnie przez kilka tygodni będziemy badać wpływ Festiwalu na życie codzienne mieszkańców. Jest to dość niecodzienne zestawienie dwóch grup: seniorów i licealistów, ale myślimy, że te grupy mają sobie dużo do zaoferowania, ponieważ seniorzy, to jest ta grupa, która pamięta ten Festiwal sprzed lat, natomiast dzisiejsza młodzież, w dobie zupełnie innej technologii odbiera go całkiem inaczej" - powiedziała radiuCENTRUM Ewelina Knajdek-Marcinkowska, koordynator projektu, którego efektem ma być prezentacja finałowa, której formę opracują sami uczestnicy.
na fot.: Ewelina Knajdek-Marcinkowska / koordynatorka projektu

Rekrutacja do pogramu trwa do 20 kwietnia.

Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej są jednym z najważniejszych kulturalnych wydarzeń budujących tożsamość Kalisza i jego mieszkańców, stanowiącym jednocześnie o wyjątkowości miasta w skali kraju. Historia odbywających się od 1961 roku Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz specyfika zawodu aktora, której poświęcony jest Festiwal, będzie punktem wyjścia i pretekstem do spotkania młodzieży i seniorów – dwóch grup, które nieczęsto mają szansę na spotkanie w działaniu.

Jak zmieniał się Festiwal na przestrzeni lat?
W jaki sposób wpływał na miasto i jego mieszkańców?
Czy sztuka aktorska kiedyś i dzisiaj znaczyły/znaczą to samo?

Badając dwie równolegle toczące się opowieści – historię Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz przemian społecznych jakie zaszły w Kaliszu od 1961 roku, uczestnicy projektu „Wielka sztuka w małym mieście”, wspólnie podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące ich wspólnego dziedzictwa kulturowego

W ramach projektu odbędą się cztery warsztatowe spotkania z aktorami, badaczami, edukatorami i ludźmi związanymi z Festiwalem, a efektem pracy będzie prezentacja finałowa, której formę opracują sami uczestnicy projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres: wielkasztukaatteatr.kalisz.pl lub telefonicznie pod numerem 515 227 404.
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 20 kwietnia 2019.

Spotkania warsztatowe odbędą się w terminach:
6 – 7 maja 2019
27 – 28 maja 2019
3 – 4 czerwca 2019
17 – 18 czerwca 2019
Godziny zajęć oraz termin prezentacji finałowej zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami projektu po zakończeniu rekrutacji. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).