Obrazy dla MBP

Niezwykła kolekcja XIX-wiecznych obrazów trafiła do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Dary, na których uwieczniono przedstawicieli aż czterech pokoleń zasłużonej dla Kalisza i ziemi kaliskiej rodziny Mieszczańskich herbu Łabędź, przekazała potomkini rodu Zofia Borowiak.

"Uważam, że należałoby to tutaj zostawić, dla ludzi, którzy poznali tę rodzinę i dla celów edukacyjnych, żeby młodzież poznała trochę historii, zobaczyła, jak się kiedyś ludzie ubierali, jak wyglądali. Na jednym z tych portretów jest Kazimierz Mieszczański, który jest współzałożycielem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i jego rodzice, jego dziadkowie. Poza tym jest tu mój tato, który tu mieszkał, też był lekarzem i udzielał się we wspomnianym Towarzystwie Lekarskim" - powiedziała radiuCENTRUM Zofia Borowiak.

Obrazy trafiły do Dział Zbiorów Specjalnych kaliskiej biblioteki. Jak powiedziała radiuCENTRUM Monika Sobczak-Waliś, kierowniczka tego działu, to pierwsza kolekcja obrazów, jak trafiła do tej kaliskiej książnicy.

"Mamy już rękopisy, starodruki, mamy inne artefakty, dokumenty życia społecznego, ale obrazy trafiają do nas po raz pierwszy. Jest ich az 10. Wierzymy, że ten przykład pani Zofii Borowiak posłuzy kolejnym kaliszanom, ale nie tylko, bo otwieramy się także na ziemię kaliską i coraz więcej tych artefaktów będzie trafiało do naszych zbiorów. To jest kopalnia tematów. Historycy, regionaliści będą mieli świetny materiał, na którym będzie można wkrótce pracować."

Kolekcja ma stać się podstawą ciekawych projektów, które planuje realizować Biblioteka Asnyka. Jak zapowiadają gospodarze, niebawem zostanie ona zaprezentowana czytelnikom i kaliszanom w nowej cyklicznej formule.

Z portretów spoglądają m.in. urodzony w Horyngrodzie w 1774 r. nestor rodu Władysław oraz jego żona Aniela z Jaworskich, lekarz sztabowy b. wojsk napoleońskich, powstaniec 1830/31 r. i właściciel majątku Głaniszew - Kazimierz Maciej (1803-1863) oraz jego żona Nepomucena z Boesów (1815-1848), inicjator Towarzystwa Lekarzy Guberni Kaliskiej oraz lekarz w Męskim Gimnazjum Klasycystycznym w Kaliszu - Kazimierz Józef (1840-1881), powstaniec 1863 r. i właściciel dóbr Wójcice - Antoni (1846-1924), a także Ludwik Kazimierz (1872-1925), właściciel dóbr Lubanów i jego żona Klementyna z Arnoldów (1874-1912).

W zbiorach specjalnych Biblioteki od kilku miesięcy znajdują się również unikatowe dokumenty oraz fotografie związane z rodziną Słubickich – podarowane także przez Zofię Borowiak. Zarówno obrazy, jak i dokumenty stanowią nieocenione źródło informacji dla opisujących historię kaliskiego ziemiaństwa. Z pewnością zostaną wykorzystane w działaniach podejmowanych przez Bibliotekę, a po inwentaryzacji udostępnione wszystkim zainteresowanym.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w posiadaniu Zofii Borowiak znajduje się również dziennik skreślony ręką Kazimierza Macieja Mieszczańskiego między marcem a grudniem 1862 r., czyli tuż przed wybuchem powstania styczniowego i krótko przed śmiercią autora. Zapisane w nim informacje dotyczą m. in. życia codziennego w majątku Głaniszew, a dołączony do niego inwentarz, sporządzony po śmierci Kazimierza, stanowi dodatkowe źródło informujące dość szczegółowo o wielkości dóbr, wyposażeniu dworu itp.

Obrazy do końca marca będą prezentowane w Galerii 66 w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66. W ich oficjalnym przekazaniu, oprócz Zofii Borowiak i dyrektora Kucińskiego, uczestniczyli małżonek pani Zofii – Adam Borowiak, dyrektor kaliskiej bibliotek w latach 2003-20, Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych i Regionalnych MBP w Kaliszu oraz Arkadiusz Błaszczyk, kierownik Biblioteki Głównej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).