O Zemełce w Archiwum

Na prezentację multimedialną pt. "Europejczyk i Wielkopolanin Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza" zaprasza w ten wtorek, 13 października, do swojej siedziby przy Poznańskiej 207 - Archiwum Państwowe w Kaliszu. Prelegentem będzie źródłoznawca i badacz dziejów Wielkopolski Jerzy Łojko, autor m.in. publikacji "Średniowieczne herby polskie". Wydarzenie jest organizowane przy współudziale Archiwum Państwowego w Poznaniu, w ramach realizacji grantu: "Europa Narodów. Źródła do dziejów miast Polski przedrozbiorowej".
Początek wtorkowej prezentacji - o godz. 12:00, a odbędzie się ona wg obowiązujących zasad sanitarnych i z ograniczoną liczbą gości.

Spotkanie odbędzie się z udziałem:
- dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryka Krystka, - kierownika Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych w Archiwum Państwowym w Poznaniu dr. Przemysława Wojciechowskiego,
- badacza dziejów Wielkopolski od XI do XVIII w. Jerzego Łojko, specjalizującego się w źródłoznawstwie, autora publikacji pt. "Średniowieczne herby polskie", "Civitas Pyzdry. Dzieje miasta do roku 1793", "Civitas Konin. Dzieje miasta i okolicy do schyłku XVIII stulecia".

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).