Grabowski w Salonie Literackim

Gościem pierwszego z dwóch tegorocznych Salonów Literackich będzie Jan Grabowski, który przyjedzie do Kalisza z wydaną w tym roku przez Wydawnictwo Czarne książką pt. „Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów”.

Autor książki jest historykiem pracującym na Uniwersytecie w Ottawie w Kanadzie. Bada udział Polaków w Zagładzie, jest autorem i współautorem wielu książek na ten temat. Jest również współzałożycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

"Ponieważ w trakcie swoich badań ciągle napotykał na relacje o udziale granatowej policji w wyłapywaniu i konwojowaniu Żydów, postanowił zbadać, jak to wyglądało całościowo, jeśli chodzi o stosunek granatowej policji do polskich Żydów i Zagłady" - powiedział radiuCENTRUM Arkadiusz Pacholski, kaliski literat i aktywista, inicjator Salonu Literackiego.

Spotkanie z Janem Grabowskim odbędzie się w środę, 14 października o godzinie 18:00 w Domu Sąsiedzkim ul. Podgórze 2 – 4. Ze względów na przepisy sanitarne w spotkaniu może wziąć udział maksimum 25 osób, zaopatrzonych w maseczki ochronne.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kalisz Literacki, a odbywa się ono dzięki dotacji Miasta Kalisza.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).