Kaliskie tropy z 1920 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu otrzymała dofinansowanie w programie dotacyjnym: „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”. Dzięki temu powstanie popularyzatorski, mobilny quest historyczny.

Projekt Biblioteki pt. „Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej” będzie realizowany we współpracy z pięcioma kaliskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II , Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 2, II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki , IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespołem Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz ze Stowarzyszeniem Stacja Inspiracja.

Pod kierunkiem specjalistów od technologii multimedialnych oraz eksperta w zakresie historii, reprezentującego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zespoły uczniowskie stworzą mobilny quest historyczny na temat udziału kaliszan w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Prace nad projektem rozpoczną się już we wrześniu, a w październiku poznamy końcowy efekt.
Quest będzie ogólnodostępny, a jego celem jest popularyzacja historii Kalisza i regionu w atrakcyjnej formie.

Z ramienia MBP projekt tworzą: Monika Sobczak-Waliś, Arkadiusz Błaszczyk i Robert Kuciński. Współpracę z partnerami koordynowała będzie Anna Kubiak. Realizacja warsztatów odbędzie się w Izbie Pamięci Szczypiorna, czyli w Filii nr 6 kaliskiej biblioteki.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).