Asnyk na płycie

W grudniu nakładem 2000 sztuk na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu ukazała się płyta pt. „Zakochany Asnyk”. Dzieło to ma na celu popularyzację działalności artystycznej oraz dorobku twórczego społeczności akademickiej i stanowi owoc pracy wykładowców, absolwentów, studentów i organizatora całego przedsięwzięcia, którym jest działające na Wydziale Uniwersyteckie Stowarzyszenie Artem Docendi.

Materiał na płycie stanowi 12 utworów ze słowami Adama Asnyka i muzyką Fryderyka Stankiewicza, uznanego muzyka, kompozytora i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu: „Pomysł na płytę narodził się dawno temu, kiedy to skomponowałem muzykę do poezji miłosnej naszego wieszcza. Dojrzewał jednak przez kolejne lata. Opracowałem materiał na zespół śpiewaków, kwintet smyczkowy (skrzypce I, skrzypce II, altówka, wiolonczela i kontrabas), fortepian, perkusję, saksofon altowy i gitarę akustyczną. Prawykonanie utworów miało miejsce 23 października 2018 roku w czasie koncertu, który odbył się w Auli Koncertowej im. Prof. Rubińskiego m.in. z inicjatywy MBP w Kaliszu oraz władz Miasta Kalisz. Teraz marzenia stają się rzeczywistością” - mówi radiuCENTRUM kompozytor.

Na płycie znalazły się jedne z najpiękniejszych wierszy Asnyka: „Panieneczka”, „Bławatek”, „Ty czekaj mnie”, „Tęsknota”, „Nie mów”, „Między nami nic nie było”, „Życzenie”, „Karmelkowy wiersz”, „Ja Ciebie kocham”, „Jednego serca”, „Gdybym był młodszy dziewczyno”, „Piosenka pijaka”.

„Dla nas to projekt szczególny, bo oparty niemal wyłącznie na pracy osób związanych z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.
W nagraniach wzięło udział kilkunastu przedstawicieli WPA UAM, zarówno wykładowców, absolwentów, jak i studentów. Dla Stowarzyszenia działania związane z nagraniem i wydaniem płyty rozpoczęły się jeszcze w trakcie Roku Asnykowskiego w listopadzie 2018.
Na ten cel pozyskano dotacje od Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Miasta Kalisz oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Projekt wsparł również dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu prof. Piotr Łuszczykiewicz.
"Warto dodać, że sesje nagraniowe zostały w całości zrealizowane w studiu nagraniowym kaliskiego Wydziału” - powiedziała radiuCENTRUM prezes Artem Docendi Dorota Młyńska-Oganiaczyk. „Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wyjątkowego dla nas dzieła serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że w ten sposób społeczność akademicka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego może wspierać rozwój kulturalny naszego Miasta, działać na rzecz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego oraz uwrażliwiać na piękno muzyki i poezji”- dodaje prezes.

Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Miasta Kalisz oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).