Małyszko o kaliskich cmentarzach

"W krainie pamięci. Kaliskie cmentarze i miejsca pochówku dawniej i dziś" - to nowa publikacja historyka, etnografa i regionalisty z Pleszewa Stanisława Małyszki. Książkę wydało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Jest to publikacja popularnonaukowa, bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami, rycinami, mapami i kopiami dokumentów, a także licznymi zdjęciami współczesnymi kaliskich nekropolii, wnętrz świątyń i widoków dawnego grodu nad Prosną. Na stronach książki zostały omówione dzieje 20 miejsc pochówku oraz cmentarzy w części już nieistniejących lub nieużytkowanych oraz 13 nekropoli użytkowanych.
Dużo uwagi poświęcono w pierwszej części książki pochówkom w podziemiach i kryptach kościelnych oraz w ich otoczeniu, poczynając od najstarszej kolegiaty św. Pawła w grodzie na Zawodziu. Wśród bogatego materiału ilustracyjnego warto wspomnieć o dawnych lub aktualnych planach cmentarzy. Po raz pierwszy na opublikowane zostaną m.in. dotychczas nieznane plany cmentarza żołnierskiego, a później Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego z 1923 i 1929 roku oraz mało znane projekty zabudowań na kaliskich nekropoliach żydowskich.

Książka nie tylko przywraca pamięć o licznych, nieraz już zapomnianych miejscach pochówków w Kaliszu na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, ale też o wielu osobach tam pochowanych, które zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach grodu nad Prosną, Wielkopolski, a często całej Polski.
Na stronach książki zostały omówione dzieje 20-tu miejsc pochówku oraz cmentarzy częściowo już nieistniejących lub nieużytkowanych, a także 13-tu nekropoli użytkowanych.

Promocja tej popularnonaukowej publikacji połączona ze spotkaniem z jej autorem odbędzie się w ten piątek, 11 czerwca o godz. 17:00 w Rezerwacie Archeologicznym na kaliskim Zawodziu.

tekst za: MOZK

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N