Małyszko o Kościołach

„Drewniane kościoły w powiecie kaliskim i Kaliszu” – taki tytuł nosi najnowsza książka Stanisława Małyszki, etnografa, archiwisty i historyka, który za cel obrał sobie badanie dziejów południowo-wschodniej Wielkopolski. Jak powiedział radiuCENTRUM autor, powiat kaliski pod względem architektury sakralnej jest wyjątkowy.

"Żeby w jednym powiecie było 15 świątyń drewnianych to jest duża rzadkość. I to są świątynie od 1532 r. bo z tego roku pochodzi najstarszy kościół w Blizanowie aż po lata 40. XX w. Na przestrzeni wieków wspaniałe budowle się pojawiły, które są widocznym śladem dorobku mieszkańców, księży, kapłanów, ale również zwykłych mieszkańców, którzy włożyli duże środki finansowe żeby to powstało, jest sie czym szczycić".

Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie. Inicjatorką była Alicja Łuczak, prezes Stowarzyszenia oraz radna powiatowa.

na fot.: Stanisław Małyszko i Alicja Łuczak

"Myślę, że jest to świetne wydarzenie zarówno kulturalne jak i społeczne oraz edukacyjne. Ta publikacja trafi do wielu odbiorców, bo chodzi nie tylko o to, że ma walor naukowy, ale my często jako mieszkańcy, wierni, katolicy nie znamy historii własnych kościółków, nie znamy tego co się działo. I ta publikacja pozwoli nam na poszerzenie wiedzy, na celebrowanie tych naszych zabytków" - powiedziała radiuCENTRUM Łuczak.

Promocja książki odbyła się 25 listopada w gmachu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Podczas uroczystości Stanisław Małyszko otrzymał dwa wyróżnienia. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał historykowi odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, a Zarząd Starostwa Powiatowego w Kaliszu odznakę honorową „Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej”.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).