Inspiracją Konopnicka

Trwa Rok Marii Konopnickiej. Z tej okazji Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu organizuje konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim jest twórczość pisarki. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć dowolną formę plastyczną, ważne aby tematycznie nawiązywały do twórczości Marii Konopnickiej. Gdzie będą prezentowane? M.in. o tym powiedziała radiuCENTRUM Małgorzata Pomykała z Wieży Ciśnień.

"Nagrodzone prace będziemy pokazywać na wystawie w hallu kaliskiego ratusza, prace zakwalifikowane do konkursu będą też wisiały na wybranych wiatach przystankowych na terenie Kalisza. Wszystkie te prace mają nawiązywać do życia i twórczości Marii Konopnickiej. Chodzi o to żeby przedstawić w jaki sposób twórczość Marii Konopnickiej może być inspiracją dla młodych twórców sztuk wizualnych".

Prace można zgłaszać do 1 grudnia. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).