Fotoplastikon online

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu & radioCENTRUM_106.4 zapraszają w niedzielę, 14 lutego o godz.17:00 na pierwszy w tym roku wykład popularno – naukowy z cyklu „Fotoplastikon – Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku". Tym razem Makary Górzyński przygotował prelekcję zatytułowaną „Biografia architekta na pograniczu pustki: Józefa Chrzanowskiego życie i śmierć w Kaliszu". Spotkanie będzie transmitowane online w serwisie youtube, na kanale Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Makary Górzyński
Biografia architekta na pograniczu pustki:
Józefa Chrzanowskiego życie i śmierć w Kaliszu
Nec locus, ubi Troia fuit – nie ma śladu po miejscu, gdzie była Troja. Takimi słowami redakcja „Gazety Kaliskiej" komentowała w 1918 roku rozbiórki zniszczonych w czasie pożogi 1914 roku lub losy przeznaczonych do usunięcia w nowej rzeczywistości budowli i pomników kaliskich, między innymi teatru czy ratusza. Wspomniano ich projektanta – „ówczesnego budowniczego kaliskiego Chrzanowskiego". Zapewne sporo osób w wojennym i powojennym Kaliszu czasów odbudowy pamiętało jeszcze, o kim mowa. Ale niebawem postać „ówczesnego budowniczego" z lat caratu znalazła się w historycznej pustce międzywojennej i późniejszej rzeczywistości. Z krajobrazu kulturowego Kalisza znikały kolejne budowle, nad którymi Chrzanowski pracował w XIX wieku. Jego imię i nazwisko przypominali historycy, a szczególnie regionaliści, wymieniając najważniejsze prace „budowniczego gubernialnego", dawne emblematy prosperity Kalisza sprzed Wielkiej Wojny. W ostatnich kilkunastu latach nowe badania historyczne pozwoliły rzucić szerszy promień światła na biografię i realia pracy tego utalentowanego architekta przełomu XIX i XX wieku, tworząc nowe kontury postaci.
Ale nadal jest to pogranicze historycznej i społecznej pustki po przedstawicielu pokolenia, którego losy tak mocno splecione były z trudnymi realiami politycznymi czasów imperiów. Pustki niepamięci i pustki po wielkiej modernizacji, której efektem jest nasz współczesny Kalisz. Pogranicze melancholii i nostalgii za jakąś utraconą, nieznaną rzeczywistością dawnego miasta, jego wspaniałej architektury publicznej, której twarzą był urzędnik rosyjskiej guberni – Józef Chrzanowski, przybyły z dalekiej Tuły człowiek z marginesu upolitycznionej historiografii. W styczniowym wykładzie „Fotoplastikonu" razem udamy się w niecodzienną podróż do Kalisza końca XIX wieku, szukając materiałów do portretu tajemniczego człowieka, którego projekty na zawsze odmieniły obraz i codzienność gubernialnego miasta nad Prosną.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).