Barbarzyńska wystawa

W niezwykłej atmosferze rozpoczęła się, w piątkowe popołudnie, wystawa w Centrum Rysunku i Grafiki imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu pod tytułem: „Barbarzyńskie tsunami.

To wspomnienie czasów intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które wtargnęły na obszar Imperium Romanum i niczym tsunami, rozlały się po rozległych terenach Europy, niszcząc i przesuwając umowne granice, prowokując konflikty i boje.

„Wystawa jest efektem projektu naukowego, pilotowanego przez Uniwersytet Warszawski, przy współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie. W Kaliszu jest ostatni przystanek, więc zabytki wracają do swoich rodzimych muzeów - a żeby je zobaczyć w takiej formie ponownie, należy długo poczekać, lub jeździć od muzeum do muzeum. Wystawa prezentuje ok. 150 lat historii regionu w dorzeczu Odry i Wisły. Na wystawie skupiliśmy zabytki z terenu ziem polskich oraz terenów przyległych" - poinformował radioCENTRUM Sebastian Nowak - kurator wystawy.


na fot.: Sebastian Nowak / kurator wystawy

Na wernisażu można było wysłuchać wykładu Prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej, z Instytutu Archeologii; Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

A zobaczyć można ozdoby dawnych strojów, przedmioty użytku codziennego, elementy uzbrojenia i bursztyny a z regionu kaliskiego monety, które zostały pozyskane w Jankowie. Wystawę można podziwiać do 15 marca tego roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
romke@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Romke

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).