Twórcy rodem z OKL-u

W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (pow. pleszewski), a dokładnie w Powozowni, można zwiedzać nową wystawę czasową "Twórcy rodem z OKL-u". Zaprezentowano na niej dorobek artystyczny osób związanych z gołuchowską placówką - aktualnie i w przeszłości.

W klimatycznej Powozowni, zbudowanej w czasach Czartoryskich, możemy oglądać prace przekazane przez artystów Ośrodkowi Kultury Leśnej, ale przede wszystkim prace z ich kolekcji własnych oraz pozostające w rodzinnych zbiorach. Trwałe ślady pędzla, dłuta oraz myśli koncepcyjne dotyczące aranżacji wystaw, niejednokrotnie osobiście zrealizowanych, pozostawiły cztery osoby - nieżyjący już Józef Witkowski, autor pejzaży parku i zamku, pasteli, rzeźb, medali, exlibrisów, twórca herbu gminy Gołuchów oraz rzeźbionego nagrobnego popiersia Adama Kubaszewskiego - współtwórcy gołuchowskiego parku.

Emerytowani pracownicy OKL-u - Barbara Czołnik, twórczyni obrazów i pasteli o tematyce przyrodniczej i Piotr Chwaliński, leśnik, muzealnik, artysta malarz, autor rzeźb w drewnie i w porożu. I jeszcze Rafał Walendowski - plastyk czynny zawodowo w OKL-u, artysta malarz - rysownik, fotograf, prezentujący swoje obrazy (zwłaszcza koni), na licznych wystawach także za granicą.

Wystawę czasową "Twórcy rodem z OKL-u" można zwiedzać do końca tego roku.

fot. Alicja Antonowicz / OKL Gołuchów

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).