Pieśń historyczna

W poniedziałek, 14 listopada, w Zespole Szkół w Godzieszach Wielkich odbył się XVI Powiatowy Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej. Festiwal tradycyjnie odbył się pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Wójta Gminy Godziesze Wielkie Józefa Podłużnego.

Tegoroczny festiwal podzielono na 4 kategorie tj.:soliści kl. I – IV, soliści kl. V – VIII, zespoły oraz chóry. W rywalizacji wzięło udział 15 solistów, 5 zespołów oraz 3 chóry ze szkół z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Występy festiwalowe oceniało jury w składzie Beata Szymańska – wykładowca Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu, Marek Kubera – muzyk, kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej w Godzieszach Wielkich, oraz Maciej Jesiołkiewicz – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, laureat krajowych i międzynarodowych konkursów śpiewaczych.

Po burzliwej dyskusji gremium wybrało zwycięzców. W kategorii solistów z klas I-IV najlepszy okazał się Wiktor Kaczkowski ze Szkoły Podstawowej w Liskowie. W kategorii solistów z klas V-VIII najlepsza była Julita Haładyn ze Szkoły Podstawowej w Zakrzynie. W rywalizacji zespołów pierwszym miejscem jury nagrodziło zespół Szkoły Podstawowej w Zakrzynie. Natomiast wśród chórów wygrał chór ze Szkoły Podstawowej w Zbiersku.

Nagrodami dla uczestników były bony podarunkowe ufundowane przez Powiat Kaliski, Gminę Godziesze Wielkie, Stowarzyszenie LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi była prezentacja prac plastycznych uczestników konkursu „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”. Podczas festiwalu szkoła otrzymała także sprzęt edukacyjny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który przekazany został przez Krzysztofa Niedźwiedzkiego – zastępcę dyrektora.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).