Ziemiaństwo do Niepodległej

W Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (powiat pleszewski) prezentowana jest wystawa "Ziemiańskie drogi do niepodległości. Powstańcy Wielkopolscy". Wystawie towarzyszy publikacja "Udział ziemian Wielkopolski południowo - wschodniej w powstaniu 1918 - 1919".

"Obszerna i zaopatrzona w bogaty komentarz ekspozycja zwraca szczególną uwagę na różnorodne, zapomniane dziś, a wówczas niezmiernie ważne aspekty zaangażowania przedstawicieli ziemiaństwa w ten najważniejszy wielkopolski zryw niepodległościowy" - podkreśla Kinga Jaroszewska z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Bohaterowie wystawy ukazani zostali nie tylko przez pryzmat ich udziału w powstaniu, lecz także roli, jaką odegrali we wcześniejszej walce z germanizacją oraz zmaganiach politycznych i gospodarczych doby zaborów, a potem w budowaniu niepodległej Polski w okresie międzywojennym. Wystawę zamyka ekspozycja dotycząca tragicznych losów wielu ziemian-powstańców po agresji III Rzeszy w 1939 – wypędzenia z majątków, a w wielu przypadkach śmierci w zbiorowych egzekucjach lub obozach koncentracyjnych.

Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Archiwów Państwowych w Kaliszu i Poznaniu, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie, Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach oraz kolekcji prywatnych. Wystawę można oglądać do lutego 2019 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N