Brzezińskie jubileusze

W ostatnią sobotę dwa zespoły ludowe z podkaliskich Brzezin obchodziły swoje jubileusze: Kapela Ludowa „Brzeziny” już 45 lat grania, a Zespół Pieśni „Brzezinianki” 25-lecie śpiewania. Jak wspominał Lucjan Dymarczyk, współtwórca kapeli, 1 października 1977 r. 12 lokalnych muzykantów postanowiło kultywować muzyczne tradycje regionu i z sukcesami robią to juz prawie pół wieku.

"Potrzebne nam były do ćwiczeń utwory zasłyszane w naszym środowisku dlatego doszło nam jeszcze zadanie wyszukiwania dziadków, pradziadków i obecnych członków dzisiejszego zespołu. Jesteśmy autentycznym zespołem folklorystycznym południowej Wielkopolski. Jesteśmy dumni z naszej działalności".
Nieco krócej, bo 25 lat śpiewają za to Brzezinianki. Na początku zespół tworzyły panie na co dzień zrzeszone w kole gospodyń wiejskich.

"Od chwili powstania zespół kultywuje folklor kalisko-sieradzki śpiewając zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. Występujemy w tradycyjnych strojach z samodziału. Nasze regionalne pieśni i stroje prezentowałyśmy w wielu miejscach kraju, a nawet zagranicą"- powiedziała Helena Szych.

Z okazji jubileuszy zarówno muzyzcy z Kapeli Ludowej „Brzeziny”, jak i Zespołu Pieśni „Brzezinianki” otrzymali nagrody finansowe za całokształt działalności przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z rąk Minister Rodziny i Polityki Społęcznej odebrali z kolei ordery Meritis pro Familia.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).