Co z wykupem gruntów

Radnych miejskich Jarocina niepokoi brak podejmownych jakichkolwiek działań w kierunku wykupu gruntów pod planowaną budowę obwodnicy miasta. Jeśli tylko zagwarantowane zostaną pieniądze na drogę, już za kilka miesięcy odbędzie się przetarg, a wiosną przyszłego roku ruszy jej budowa. "Zastanawiam się, czy w tym terminie uda się załatwić wszystkie formalności związane z wykupem gruntów, bo przecież cała ta procedura dość długo trwa" - pyta radna Jolanta Mejzińska:

"Na jakim etapie jest sprawa wykupienia gruntów? Jakie terminy są przewidziane w realizacji tej kwestii. Z podawanych informacji wynika, iż pierwsze prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Czy do tego czasu zdążymy ze wszystkim."

~"Wykup gruntów będzie się odbywał zgodnie z zasadami tzw. "specustawy" (Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Jeżeli tylko wojewoda wyda decyzję lokalizacyjną obwodnicy, czyli określi przebieg tej trasy, to właściciele tych gruntów automatycznie przestaną nimi być. Teren przechodzi na własność Skarbu Państwa. Nie ma tutaj konieczności rozmawiania czy negocjacji. Oczywiście, właścicielowi terenu przysługuje prawo do odszkodowania. Także wykup gruntów tak naprawdę nie powinien być jakąkolwiek przeszkodą w realizacji tej inwestycji."
~"To będzie bardzo szybki proces, bo ta "specustawa" przewiduje załatwienie całej tej sprawy w czasie 3 miesięcy. Właściciwe kluczem jest tu moment wydania przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej. "

- wyjaśniają burmistrz Jarocinia, Adam Pawlicki i jego zastępca Witosław Gibasiewicz. Obecnie dobiegają końca prace nad projektem technicznym obwodnicy. Inwestycja jest ujęta na liście zadań, w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica Jarocina liczyć będzie ponad 10 kilometrów i przebiegać od Wolicy Pustej, przez Mieszków, Radlin i Cielczę, kończąc na wjazdowym rondzie do Jarocina. Będzie spełniała parametry drogi ekspresowej S-11, Kołobrzeg-Poznań-Bytom.

marciniakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze