W urzędach na migi

W bliskiej perspektywie wszelkie instytucje użyteczności publicznej będą prawdopodobnie zobligowane ustawowo do zatrudniania w swoich szeregach pracowników umiejących posługiwać się językiem migowym.
Tak jak podjazd dla niepełnosprawnych fizycznie tak tłumacz języka migowego w każdym ważniejszym urzędzie nie powinien już nikogo dziwić.

Głuchoniemi stanowią wśród nas liczna grupę społeczną a brak możliwości załatwiania przez nich swoich własnych spraw izoluje ich niepotrzebnie i skazuje na ciągła pomoc osób trzecich.

Na konieczność przyjęcia ustawy regulującej uprawnienia wszystkich osób wymagających wsparcia w komunikowaniu się, wskazał w swoim expose Premier Donald Tusk. Zgodnie z założeniami wsparcie takie powinno zostać skierowane do osób potrzebujących niezależnie od tego, jaki sposób komunikowania się uznają one za najbardziej odpowiadający. W takim duchu przygotowane zostały także funkcjonujące już założenia do ustawy o języku migowym.


Warto by kierownicy urzędów publicznych już dziś pomyśleli o uzupełnieniu kwalifikacji wybranych pracowników w swoich placówkach, tak jak to zrobił choćby Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim.

Kurs języka migowego, I-go stopnia, skierowany do służb publicznych (wszelkie urzędy itp.) rusza niebawem. Kurs będzie odbywał się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenia można przesyłać na adres : namigiatop.pl


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

Kolejny bubel legislacyjny

Kolejny bubel legislacyjny po osławionej konieczności zatrudniania "specjalistów" od bhp i p/poż. Czy w urzędzie nie powinny się liczyć w pierwszej kolejności kompetencje a nie znajomość języka migowego?