Zmiany w jarocińskim parku

Rozpoczęły się prace rewaloryzacyjne zabytkowych parków w Jarocinie. Tegoroczne przedsięwzięcie pochłonie blisko 100 tysięcy złotych. Z tego ok. 30 tysięcy pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostała kwota pochodzić będzie ze środków powiatu jarocińskiego.
"W sumie oczyszczenia doczekają się trzy parki" - mówi Beata Mąka, z Kancelarii Starostwa Powiatu Jarocińskiego:

"Prace dotyczą zabytkowego parku w Zakrzewie i parku na terenie Domu Dziecka w Górze oraz w Łowęcicach. W ramach prac zosatną przede wszystkim wycięte chore i suche drzewa oraz wykoszone zostaną chwasty i samosiewy, podcięte zostaną gałęzie, zasadzone zostanie 100 drzew. Parki zostaną również oczyszczone z liści, gałęzi i konarów".

Prace w parku w Zakrzewie potrwają do końca października. Natomiast wkrótce rozpocznie się drugi etap rewaloryzacji w Górze i Łowięciacach.

marciniakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).