Sami odnowili mogiłę

Dyplomy i listy gratulacyjne za zaangażowanie w ratowanie dziedzictwa narodowego otrzymali uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku. W ten spoóśb dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej docenił młodzież za odnowienie mogiły powstańców styczniowych w Murowańcu, w gminie Koźminek. "Gimnazjaliści odnowili mogiłę realizując program „Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość" - mówi Jarosław Ambroziak, nauczyciel opiekujący się młodzieżą:

"Przeprowadzono pierwszy etap renowacji mogiły powstańców styczniowych w pobliżu zbiornika w Murowańcu. W ramach projektu przeprowadzono prace porządkowe oraz umieszczono krzyże powstańcze i tablice informacyjne. Posadzono też krzewy, które ozdobiły mogiłę. W maju gimnazjaliści chcą rozmieścić w okolicy zbiornika Murowaniec tabliczki, informujące turystów o mogile i miejscu spoczynku powstańców."

Tabliczki informacyjne wykonali uczniowie Zespołu Szkół przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu. Godny podkreślenia jest fakt, iż wszystkie koszty związane z realizacją programu pokryła sama młodzież. A projekt przeprowadzony został pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowego Centrum Kultury.

Uczniowie mają nadzieję, że znajdzie się życzliwa osoba lub instytucja, która chciałaby ufundować płytę główną z napisem. Ta znalazłaby swoje miejsce na mogile, a tym samym pamięć o tamtych ważnych wydarzenia trwać będzie nadal. Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia proszone są o kontakt z sekretariatem Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku.

marciniakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).