Porozumienie gmin o gospodarce odpadami

17 gmin z terenu Wielkopolski podpisało w Jarocinie porozumienie międzygminne w zakresie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. Będzie się tym zajmować Zakład Zagospodarowania Odpadów, który ma powstać w podjarocińskich Witaszyczkach, na bazie obecnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ostateczne rozwiązanie problemu śmieci na terenach tych wszystkich 17 gmin.
"Wspólne gospodarowanie odpadami będzie na pewno dużo tańsze" - podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki:

"Jarocin przez Urząd Marszałkowski został wyznaczony jako Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami. Wychodzimy naprzeciw, nie czekamy na ostateczne terminy wykonania tych inwestycji, które są konieczne w najbliższych 5, 10 czy 15 latach. Przyśpieszenie tych inwestycji spowoduje mniejsze koszty dla mieszkańców. Im więcej śmieci wyselekcjonujemy i sprzedamy z tych odpadów, tym mniej mieszkańcy będą płacić za ten balast, za śmieci, które trafią do dziury".

"Dla gminy znaczy to przede wszystkim jak najszybsze wywiązanie się z unijnych zapisów, które poza tym że są prawem, to egzekwują od ludzi i od gmin duże pieniądze. To porozumienie spowoduje uporządkowanie gospodarki odpadowej w każdej z tych gmin, a w konsekwencji potanienie kosztów tej pracy".

Jak dodał prezes ZGO we Witaszyczkach Mariusz Małynicz, spółka od kilku lat przygotowywuje się do realizacji tego przedsięwzięcia. W ostatnim czasie rozbudowana została baza zakładu, a gmina zyskała już na ten cel 20-hektarowy grunt. W tym roku udało się też pozyskać blisko 3,5 miliona złotych z "Eko-Funduszu". Za pieniądze te zakupione zostaną nowe maszyny i urządzenia, m.in. rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych, kruszarka do balastu mineralnego i gruzu, wózek widłowy oraz środki transportu.

marciniakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).