Odstrzał

W ciągu dwóch dni myśliwi odstrzelili ponad 80 lisów w lasach powiatu pleszewskiego. Dostali za to puchary od starosty. Odstrzały lisów to sposób na ratowanie bażantów, kuropatw i zajęcy.W wielkim polowaniu w lasach powiatu pleszewskiego uczestniczyli myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Kaliskiego. W ciągu dwóch dni odstrzelili 82 lisy i jedną kunę. Myśliwi podkreślali, że nie spodziewali się aż tak dobrego wyniku pod koniec sezonu polowań, kiedy lisy siedzą w norach a wkrótce rozpocznie się czas ochronny. Powiat pleszewski od 2002 roku realizuje program odstrzału lisa, który mnoży się, szczególnie po wprowadzeniu szczepionek.

fot. Piotr Fabisz

Zagraża on bażantom, kuropatwom, zającom. 2 - 3 lisy na 1000 ha wystarczają. Jak powiedział Radiu Centrum Piotr Fabisz - szef wydz. ochrony środowiska w starostwie powiatowym w Pleszewie, w powiecie pleszewskim przypada prawie 5 drapieżników na 1000 ha, dlatego trzeba je sukcesywnie odstrzeliwać. A lis jest płodny, jedna lisica rodzi nawet 4 młode, dlatego powiat pleszewski płaci kołom myśliwskim po 7 zł za odstrzelonego lisa. Redukowanie lisa sprawia, że odradza się liczba zajęcy i bażantów.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).