PIH - nieprawidłowości na stacjach paliw

Nielegalne stacje paliw w regionie. "Inspekcja Handlowa skontrolowała legalność czterech stacji i - niestety - wszystkie działały bez wymaganej koncesji", mówi Bogdan Jamroszczyk, szef kaliskiej dlegatury PIH.

- "Była to jedna stacja prowadząca sprzedaż paliw ciekłych i trzy prowadzące sprzedaż gazu LPG. Wydano dwie decyzje o wstrzymaniu świadczenia usług do czasu uzyskania koncesji. Skierowano 4 sprawy do sądu grodzkiego za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń. Powiadomiono również Urząd Regulacji Eneregtyki. Ponadto w dwóch stacjach stwierdzono urządzenia pomiarowe bez aktualnej cechy legalizacji.

Kontrolerzy zakwestionowali również brak widocznych oznaczeń cen paliw. Trefne stacje kontrolowano w Kaliszu, Krotoszynie i powiecie ostrowskim.

wojtysatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).