Kanalizacyjne wyzwanie

Ponad 35 lat ma już oczyszczalnia ścieków w gminie Odolanów. Obiekt, choć działa, nie jest już w stanie przyjąć płynnych nieczystosci z całej gminy. Prawdę mówiąc, ścieki z wielu miejsc nie mają czym płynąć - bo brakuje kolektorów kanalizacyjnych i nadal nieczystosci odprowadzane są do szamb. - Budowa nowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to nasz priorytet na najbliższe lata - mówi Józef Wajs, burmistrz Odolanowa: "Jest to wielkie wyzwanie dla władz samorządowych - obecnych jak i przyszłych, bowiem wiadomo, że tego problemu nie uda sie rozwiązać z roku na rok. Są to olbrzymie pieniądze. Na rozwiązanie problemu kanalizacji na terenie gminy i miasta do roku 2015 potrzebne jest 90 milionów złotych. Przy 50% udziale funduszy z UE, jest to około 45 milionów własnych środków. A cały nasz roczny budżet to 36 milionów."

Całego budżetu, choć i tak jest zbyt szczupły, nie można oczywiście przeznaczyć na kanalizacyjne inwestycje. 40% gminnej kiesy pochłania już oświata, spore pieniądze trzeba też wydać na gospodarke komunalną. Tymczasem więc gmina przygotowuje unijne wnioski, a jednocześnie powoli, małymi krokami próbuje kanalizować swoje tereny na własną rękę. Jeszcze w paździenriku zakonczy się budowa 3-kilometrowego odcinka kanalizacji przy ulicy Strzeleckiej w Odolanowie. Ale gminni włodarze mają swiadomość, że to kropla w morzu kanalizacyjnych potrzeb.

aleksandrzakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).