Z wróżką do spółki

19 maja o godz. 15:15 Radio Centrum otrzymało korespondencję e-mail o takiej treści:

„Szanowny Panie Redaktorze, chciałbym pana poinformować o kolejnym, ustawianym konkursie organizowanym przez nowe władze Kalisza. Mam na myśli konkurs na prezesa Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o. o. Rada Nadzorcza K.P.T. ogłosiła konkurs, a już dziś wiadomo, że komisja konkursowa w skład której wchodzą członkowie Rady Nadzorczej wraz z wiceprezydentami p. Kościelnym i p. Kijewskim wybierze na prezesa p. Mariusza Wdowczyka. To są żarty robione z mieszkańców Kalisza i 11 innych osób startujących w tym konkursie i wierzących w czyste zasady rządzenia naszym miastem. O innych okolicznościach tego konkursu poinformuję Pana Redaktora w terminie późniejszym.

Z poważaniem..." (podpis do wiadomości redakcji)

I przyszedł poniedziałek 1 czerwca.

I zgodnie z powyższą informacją - przysłaną blisko 2 tygodnie przed oficjalnym rozstrzygnięciem konkursu, a nawet tydzień przed pierwszymi rozmowami z kandydatami - prezesem spółki wybrany został właśnie… p. Mariusz Wdowczyk.

Wdowczyk jest obecnie związany zawodowo z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA), instytucją, której celem jest przeciwdziałanie korupcji – szczególnie w sferze publicznej.

Czy brał udział w działaniach CBA w Kaliszu w roku 2013 i na początku wyborczego roku 2014, w których swój udział miał też obecny prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński - tego Radio Centrum usiłuje się dowiedzieć od rzecznika CBA - Jacka Dobrzańskiego. Na razie bezskutecznie, ale wierzymy, że z dobrą wolą i pomocą CBA, sprawa się jednak jakoś wyjaśni.

O komentarz w tej zaskakującej sprawie - zapalającej duży znak zapytania nad głowami organizatorów konkursu na bardzo dobrze płatne stanowisko w miejskiej spółce K.P.T. sp. z o.o., Radio Centrum starało się poprosić najwyższych przedstawicieli miasta zaangażowanych w procedury konkursowe: obecnych wiceprezydentów Kalisza - Piotra Kościelnego i Artura Kijewskiego.

Wiceprezydent Kościelny nie odbiera telefonów od Radia Centrum.

Wiceprezydent Kijewski poprosił o czas na ustosunkowanie się do sprawy, sugerując potencjalne kroki prawne przeciwko Radiu Centrum za niniejszą publikację.

Oryginalny plik poczty e-mail z danymi autora, który zaawizował dużo szerszą wiedzę na poruszany temat, został oczywiście zarchiwizowany na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego.

Póki co możemy zacytować wypowiedź wiceprezydenta Kościelnego z poniedziałkowej konferencji prasowej:

"W zakresie konkursów organizowanych w ostatnim czasie, rzadko się zdarza, aby wszyscy członkowie komisji, po przesłuchaniu kandydatów, dokonali wyboru jednogłośnie. Mariusz Wdowczyk otrzymał od Rady Nadzorczej ogromny kredyt zaufania"

na fot. wiceprezydent Kalisza - Piotr Kościelny

Redakcja Radia Centrum skierowała też pisemnie pytanie do wiceprezydenta Piotra Kościelnego, wysłane na adres Rzecznika Prasowego:

"Czy p. Wdowczyk – nowo wybrany prezes Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. jest osobą znajomą dla wiceprezydenta Kalisza, p. Piotra Kościelnego, a jeśli tak – to jakie relacje z przeszłości łączą wiceprezydenta i nowego prezesa K.P.T. ?"

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).