Na zadu..u

50 kilometrów warte 10 000 000 zł - o taki majątek w ubiegłym roku wzbogacił się Powiat Kaliski. Przejął od PKP kolejkę wąskotorową. Na ostatnim posiedzeniu sesji radni dopytywali jakie są plany samorządu dotyczące zagospodarowania przejętych nieruchomości.

"Tory są zardzewiałe, podkłady do wymiany, tabor stary. Ja pamiętam, że te lokomotywy spalinowe były kupione jak miałam 10 lat. Mam już ich trochę. Łatwo policzyć, że lokomotywy są stare. Może dobrze by było ich jakąś część przekazać do Muzeum w Opatówku, np. tę ze Zbierska. Pytanie zasadnicze - czy to ma jeździć? Co z tym dalej zrobić" - pytała radna Alicja Łuczak. Pod wątpliwość poddała też planowaną w przyszłości eksploatację turystyczną kolejki.

Na fot.: Alicja Łuczak / radna Powiatu Kaliskiego

Innego zdania jest radny Henryk Kurek: "Takie coś [kolejka wąskotorowa - przy. red. ] było też w Pleszewie, działa. Zniszczyć jest prędko, a naprawić jest ciężej. Starsze osoby chciałyby letnią porą za opłatą zrobić przejażdżki. Jestem za tym, żeby to wyreperować."

Jednym z pomysłów na zagospodarowanie terenu wokół wąskotorówki jest utworzenie w jej pobliżu trasy rowerowej, jest nawet zapisany w Planie Transportowym. I w tej kwestii radny Kurek ma zdanie odmienne:

"Ja rozmawiam w swoim terenie i ludzie są za kolejką turystyczną. O żadnej rowerowej ścieżce rolnicy nie marzą".
Alicja Łuczak zaapelowała żeby coś z tym fantem, w sensie kolejką zrobić: "Wokół torów ludzie budują domy, powstają całe osiedla, przez tory są drogi dojazdowe do domów".

"Gdzie tu domy, w tych zadupiach, w Dębem może tak, ale dalej to są tylko pola" - to też radny Kurek.

Na fot. od prawej Henryk Kurek / radny Powiatu Kaliskiego

U niektórych ta wypowiedź wywołała zdenerwowanie, u innych zdziwienie, a jeszcze inni szeroko się uśmiechnęli. Głos musiał zabrać Mieczysław Łuczak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego:
"Proszę używać parlamentarnych słów, bez wycieczek personalnych, bo pani przewodnicząca się obraziła, że mieszka na ....".

Pomysł utworzenia w dalekiej przyszłości trasy rowerowej wzdłuż wąskotorówki spodobał się radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi. Jednak złożył wniosek bardziej realistyczny. Poprosił, żeby zwyczajnie teren posprzątać. "W tym miejscu potrzebna jest wycinka krzewów i naprawy. Jedno z drzew na torach leży od roku" - mówił na sesji Dziedzic.

Jan Kłysz, wicestarosta kaliski zapewnił, że prace związane z porządkami na terenie kolejki niebawem zostaną rozpoczęte.

Na fot. Krzysztof Dziedzic / radny Powiatu Kaliskiego

Obecnie Powiat Kaliski jest wieczystym użytkownikiem wąskotorówki. Teren i infrastruktura została wydzierżawiona Stowarzyszeniu Kolejowych Przewozów Lokalnych. Kolejka przez 10 lat musi być zagospodarowana na cele transportowe i komunikacyjne. Tak stanowi akt notarialny. Powiat nie może także w tym czasie sprzedać działek, o które dopytują mieszkańcy powiatu. "W sprawie przyszłości kolejki trwają rozmowy przedstawicieli Powiatu kaliskiego, SKPL i władz województwa wielkopolskiego" - powiedział Jan Kłysz, wicestarosta kaliski:

" Te rozmowy doprowadziły, że do planu transportowego wprowadziliśmy zapis o możliwości wprowadzenia również przewozów transportowych. Zapis będzie furtką do przeprowadzenia analiz czy z programów unijnych będzie można dofinansować w proporcji 85% : 15% zadanie polegające na odtworzeniu przewozów. Jeżeli znalazłby się beneficjent, który zagwarantuje pozyskanie pieniędzy, bo nie byłby nim na pewno powiat, to zarząd i rada będzie nad tym pracować".

Na fot.: Jan Kłysz, wicestarosta kaliski

To jednak odległa przyszłość. Zarówna trasa rowerowa wzdłuż wąskotorówki jak i przewozy. Kaliska kolejka kursuje tylko turystycznie, o określonej porze, głównie wiosną i latem. Przewozy towarowe nie odbywają się od kilku lat.

Autor: 

Personalia

e-mail
wojtys@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Wojtyś

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).