Krótkofalowcy dla Nepalu

Krótkofalowcy z Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Od kilku dni pasjonaci tego rodzaju łączności poszukują w eterze komunikatów nadawanych przez odciętych od świata mieszkańców Nepalu, pozyskane informacje przekazują służbom ratunkowym. Wszystko dzięki SP EmCom (SP Emergency Communications), komórce organizacyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców, która zajmuje się tematyką łączności kryzysowej. Zadaniem komórki jest zapewnienie alternatywnych sposobów przekazywania informacji w przypadku klęsk żywiołowych i innych sytuacji, które uniemożliwiają skorzystanie z powszechnie dostępnych środków komunikacji takich jak telefon komórkowy czy też internet.

"Komunikaty płyną do Nepalu także z regionu kaliskiego" - powiedział Radiu Centrum Rafał Wolanowski, koordynator łączności kryzysowej PZK: "Krótkofalowcy będący na obszarze całego świata odbierają sygnały i informacje nadawane przez krótkofalowców znajdujących się w Nepalu. Otrzymują informacje podające, że przykładowo do danej miejscowości nie ma dojazdu, jest potrzeba ewakuacji, dostawy żywności itp. Osoby, które odbierają takie informacje, przekazują je właściwym instytucjom".

Nasłuch komunikatów przez instytucje pomocowe w Nepalu jest prowadzony dzięki całodobowym stacjom koordynującym, pracującym na stałych częstotliwościach podanych do publicznej wiadomości. Stacji koordynujących jest wiele, pracują na różnych częstotliwościach, komunikaty do takich stacji można przekazywać z Polski m.in. na częstotliwościach kryzysowych: 14205, 14210 i 14215 kHz. "Mechanizm działania jest bardzo prosty" - dodał Rafał Wolanowski: "Na częstotliwości A odebraliśmy prośbę o pomoc, krótkofalowiec na częstotliwości B (np. 14205 kHz - przyp. red.), na której pracuje stacja koordynująca, przekazuje informację, która następnie jest wykorzystywana przy planowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowej".

W pomoc dla mieszkańców Nepalu zaangażowali się także młodzi krótkofalowcy z ostrowskiego klubu SP3POW działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. We wtorek i środę po odebraniu komunikatów z Nepalu zorganizowali zbiórkę wśród uczniów ostrowskiej szkoły, zebrane środki trafią na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Autor: 

Personalia

e-mail
michalak@rc.fm

Nazwisko: 

Tomek Michalak

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).