Orli Staw

Ponad 13 400 000 zł kosztowała nowa, druga kwatera składowiska odpadów, a także instalacja odgazowująca kwaterę nr 1 wraz z jednostką kogeneracyjną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie w powiecie kaliskim. Inwestycję uroczyście oddano do użytku w piątek. Nowa kwatera ma 7 ha, a jej pojemność to 1 300 000 metrów sześciennych. Będą w niej składowane odpady, których nie można przetworzyć i wykorzystać w ramach recyklingu. Szacuje się, że ma wystarczyć na około 50 lat (pierwsza, trzy razy mniejsza, starczyła na 10 lat). "To jest ogromna inwestycja w środowisko" - powiedział Radiu Centrum Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA:

"Dawniej składowiska odpadów na terenie Związku były w różnych miejscach i bez monitoringu, bez jednego z prawdziwego zdarzenia dla ochrony środowiska jeśli chodzi o podłoże, zamknięcie i rekultywację. Tu mamy wszystko w jednym miejscu. Kwatera jest poddana ścisłemu monitoringowi przez Zakład, ale też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaliszu. Każdego miesiąca robimy określone badania, m.in. wód podziemnych czy emisji do powietrza. Ze środowiskiem gramy w otwarte karty".

na fot.: Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

W inwestycji ważnym punktem jest też możliwość wykorzystywania składowiskowego gazu. "Będzie to możliwe dzięki jednostce kogeneracyjnej, która wyprodukuje prąd i ciepło" - powiedział Radiu Centrum Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu w Orlim Stawie:

na fot.: Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu w Orlim Stawie

"Gaz składowiskowy powstaje w procesie biologicznego rozkładu substacji organicznych zawartych w odpadach. Głównym składnikiem gazu jest metan, stanowiący 40-60% objętości gazu składowiskowego. Ujęty i oczyszczony gaz wykorzystywany będzie do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Produkujemy energię elektryczną kierowaną do zakładu i zasilamy wówczas siebie. Jeżeli występuje nadwyżka produkcji, kierujemy ją do sieci. Jeżeli jest niedobór produkcji, pozyskujemy z sieci. Kupujemy po prostu. Odpadowe ciepło wykorzystujemy w taki sam sposób do grzania ciepłej wody i budynków".

Dzięki kogeneracyjnej instalacji zostanie wykorzystane źródło odnawianej energii, jakim jest biogaz składowiskowy. Wpłynie to na stan środowiska, ponieważ zmniejszy się zużycie paliw kopalnych. Związek poprawi także swoje wskaźniki ekonomiczne, bo wykorzysta m.in. własną energię i ciepło. Budowa nowej kwatery i stacji trwała prawie rok.

fot. ZUOK "Orli Staw"

Autor: 

Personalia

e-mail
wojtys@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Wojtyś

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).