Komenda XXI wieku

Około 50 000 000 zł będzie kosztować siedziba nowej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Komendant wojewódzki o wsparcie inwestycji poprosił już miasto Kalisz. Samorząd zadeklarował 10 000 000 zł, w ciągu 3 lat. O dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł poprosił też powiat kaliski. Samorząd zobowiązał się, że w tej sprawie będzie prowadził rozmowy także z gminami powiatu.

"Daty rozpoczęcia prac jeszcze nie ma, ale już zostały w tym kierunku poczynione pierwsze kroki" - powiedział Radiu Centrum mł. insp. Mirosław Ścisły, komendant kaliskiej policji:

"Tworzony jet program funkcjonalno-użytkowy. Trwają konsultacje. Pierwsze pieniądze z Komendy Głównej Policji do Wojewódzkiej na to zadanie zostały przekazane. Realizuje to przedsięwzięcie Komenda Wojewódzka w Poznaniu. Kalisz jest umieszczony w planie finansowym Komendy Głównej. Ten plan nie jest jeszcze zatwierdzony. Czekamy na to. Wtedy będą szanse na realizacje zadania. W docelowym rozwiązaniu zakładamy zrzec się zarządu nad obiektami, przy ul. Jasnej. W konsekwencji przekazać je miastu. O tym jednak zdecyduje wojewoda. Pierwsze prace w terenie będzie widać pod koniec tego roku".

na fot.: mł. insp. Mirosław Ścisły / Komendant Miejski w Kaliszu

Nowa siedziba powstanie przy ul. Kordeckiego. Dotychczasowe obiekty z lat 70-tych zostaną wyburzone. Inwestycja będzie powstawała etapami, przez trzy lata.

na fot.: wejście do obecnego budynku komendy policji przy ul. Kordeckiego w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
wojtys@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Wojtyś

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).