Jednogłośnie na "tak"

Jednogłośnie i bez cienia wątpliwości radni gminy nowe Skalmierzyce udzielili absolutorium burmistrz Bożenie Budzik. Budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.290.000 złotych - wykonano poprawnie. Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2008 roku w dochodach budżetu wyniósł 6.317.000 złotych i był wyższy od roku ubiegłego o ponad 7%.
"W ostatnich pięciu latach udział gminy w tym podatku zwiększył się o ponad 100%. Głównym powodem wzrostu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy a przede wszystkim firmy działającej w Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - mówi burmistrz Bożena Budzik.
Wydatki budżetu w 2008 roku wykonane zostały w wysokości nieco ponad 32 milionów złotych. Na wydatki majątkowe przypada kwota ponad 5 milionów, a te, to przede wszystkim wydatki na drogi gminne, na rozbudowę i modernizację budynków Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, budowę lub modernizację świetlic wiejskich w Biskupicach Ołobocznych oraz w miejscowości Osiek, modernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta wraz z doposażeniem, rozbudowę Remizy Strażackiej w Gostyczynie, modernizację budynku komunalnego przy ulicy 25 stycznia w Nowych Skalmierzycach i inne. Nadwyżka budżetowa wyniosła 192.000 złotych.

aleksandrzakatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).