Co powie ryba ?

Józef PodłużnyOdnowione kąpieliska, stawy rybne, nowe ścieżki turystyczne czy punkty widokowe, to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie mogą być zrealizowane na terenie gmin z powiatu kaliskiego w ramach Programu Operacyjnego "Ryby 2007 - 2013". W Godzieszach Wielkich odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące tego projektu. Celem zebrania było zapoznanie zainteresowanych gmin z zasadami programu.

"Zawiązanie współpracy między gminami z regionu ułatwi nam pozyskiwanie środków na stworzenie wielu obiektów turystycznych w poszczególnych miejscowościach" - podkreśla wójt Godziesz Wielkich, Józef Podłużny.

"Zadania, jakie będziemy mogli zrealizować dzięki temu projektowi, mają bardzo rozległy zakres. Jest to: modernizacja infrastruktury turystycznej, budowa przystani, punktów widokowych, poprawa infrastruktury drobnego rybactwa. Przystąpienie do programu umożliwi nam również wykonanie pewnych prac, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania transportu w poszczególnych miejscowościach; czyli dzięki temu przeprowadzimy remonty chodników, parkingów i placów".

W spotkaniu wzięli udział między innymi reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także wójtowie z gmin: Brzeziny, Odolanów, Przygodzice. Kolejne zebranie, na którym zostanie powołane specjalne stowarzyszenie skupiające gminy realizujące projekt "Ryby" ma odbyć się już z początkiem sierpnia.

sadowskaatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).