Wyróżnieni

Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wyróżniony przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich tytułem "Samorządowca Przyjaznego Kołom Gospodyń Wiejskich". Grabowski wyróżnienie otrzymał podczas I Ogólnopolskiej Gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Filharmonii Kieleckiej.

"To wyjątkowe wyróżnienie dowodzi jak duży potencjał i praca tkwi w Kołach Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce i całym kraju. Praca mająca na celu pobudzenie aktywności i stworzenie warunków do rozwoju KGW to jeden z obowiązków samorządów, by mieszkańcy obszarów wiejskich mogli realizować swoje pasje, kultywować tradycje oraz promować i utrwalać wśród przyszłych pokoleń dziedzictwo kulturowe, historyczne i kulinarne. Otrzymanie tak wyjątkowego wyróżnienia to wyraz uznania społeczeństwa za pracę na rzecz aktywizacji oraz umożliwienie w ramach różnych inicjatyw okazji do rozwoju, promocji swojego dorobku i talentu" - przekazał radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski.


na fot. pierwszy z lewej: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

W czasie gali wyróżniono również samorządy przyjazne KGW. W tej kategorii znalazła się m.in. gmina Nowe Skalmierzyce.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).