Wyniki w sejmiku

Znamy już wyniki wyborów do sejmiku województwa wielkopolskiego. Zgodnie z danymi pochodzącymi ze wszystkich 2 834 obwodowych komisji wyborczych najwięcej, bo aż 418 594 głosów zdobyła Koalicja Obywatelska (wynik 32,01%), na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddało 351 828 wyborców (wynik 26,9%). Trzecie miejsce z wynikiem 228 684 głosów (wynik 17,49%) przypadło koalicyjnemu komitetowi Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni. W podziale mandatów do sejmiku województwa udział wezmą jeszcze Lewica z wynikiem 7,64% ( 99 910 głosów) oraz koalicyjny komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, który uzyskał wynik 6,61% (86 400 głosów). Co ważne przekroczenie progu wyborczego nie gwarantuje otrzymania mandatu, podział mandatów wyliczany jest na podstawie metody D'Hondta.

Pozostałe komitety, czyli Koalicja Samorządowa OK Samorząd, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, Normalny Kraj oraz Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców nie przekroczyły pięcioprocentowego progu wyborczego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez PKW Kolicja Obyatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość obsadzą po 15 miejsc w Sejmiku, koalicyjny komitet Trzecia Droga zajmie 7 miejsc, a Lewica 2.

W okręgu nr 5 obejmującym miasto Kalisz oraz powiaty: kępiński, kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, jarociński i pleszewski walka toczyła się o 7 mandatów.

Najlepszy wynik w okręgu uzyskał Tomasz Ławniczak z PiS - 37 795 głosów, 27 384 wyborców oddało swój głos na obecnego wicemarszałka województwa - Krzysztofa Grabowskiego, który startował w tych wyborach z listy Trzeciej Drogi. 21 674 głosy uzyskała Alicja Łuczak z Koalicji Obywatelskiej, która jednak (ze względu na wynik wyborów na prezydenta Leszna - wygrał tam poseł Grzegorz Rusiecki) prawdopodobnie odda swój mandat kolejnemu kandydatowi KO, a sama zasiądzie w sejmie w ławach poselskich w miejscu Rusieckiego.

Mandaty do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okręgu nr 5 >>

Tomasz Ławniczak - PIS - 37 795 głosów
Krzysztof Grabowski - Trzecia Droga - 27 384 głosy
Alicja Łuczak - KO - 21 674 głosy (mandat dla Andrzeja Picheta - 5 894 głosy)
Marzena Wodzińska - KO - 11 878 głosów
Leszek Bierła - PIS - 8 437 głosów
Piotr Trybek - PIS - 8 188 głosów
Jan Grzesiek - Trzecia Droga - 7661 głosów

W okręgu nr 5 wygrywa PIS - 3 mandaty, przed Trzecią Drogą i Koalicją Obywatelską (po 2 mandaty).

Frekwencja w wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego wyniosła 52,23%. Najniższa była w Koninie - 47,77%, najwyższa została odnotowana w powiecie chodzieskim, gdzie do urn poszło 58,82% uprawnionych do głosowania.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).