Wielkopolska gospodarna

Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjechał do Kalisza. W czasie piątkowej konferencji prasowej wiceminister poświęcił sporo uwagi pracy wielkopolskich instytucji publicznych w zakresie wspierania rolników i producentów żywności w naszym województwie.

"Wielkopolska jest gospodarna - w samorządzie, w gospodarstwach rolnych oraz wśród przedsiębiorców. Szczególnie tutaj, na ziemi kaliskiej, gdzie zarówno produkcja zwierzęca oraz warzywna, ale też przetwórstwo stanowią istotne elementy współpracy. Chciałbym, żeby w całym kraju współpraca układała się tak, jak ma to miejsce z Samorządem Województwa Wielkopolskiego" - powiedział radiuCENTRUM Adam Nowak, wiceminister rolnictwa.

W celu lepszej koordynacji działań Samorząd Województwa Wielkopolskiego powołał w zeszłym roku Wielkopolską Radę Rolniczą, która za zadanie ma opiniowanie oraz wspieranie działań realizowanych w sektorze rolno-spożywczym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


na fot. od lewej: Adam Nowak / wiceminister rolnictwa, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

"Poprzedni rząd odebrał nam sporo kompetencji, dlatego postanowiliśmy powołać tę radę, byśmy jako Samorząd Województwa, w tak mocno rozwiniętym rolniczo regionie, jak Wielkopolska, nadal mieli wpływ na te obszary z tym związane. Wielkopolska Rada Rolnicza składa się z przedstawicieli różnych branżowych związków, a jej celem jest to, żebyśmy mogli podejmować stanowiska czy zabierać głos w tych nurtujących sprawach" - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Żeby rolnictwo nadal się prężnie rozwijało w południowej Wielkopolsce, konieczna jest edukacja na najwyższym poziomie. Przez ostatnie lata powiat kaliski rozwijał Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, teraz czas na Zespół Szkół nr 1 w Liskowie.


na fot.: Krzysztof Nosal / starosta kaliski

"Tam powstaje jedyne w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie realizacji rolnictwa w zawodzie mechanik maszyn urządzeń rolniczych i agrotroniki. To nie jest tylko kilkunastomilionowa inwestycja w szkołę, ale to jest inwestycja ogólnie w edukację, we współpracę biznesu rolniczego z tą edukacją. Będziemy tam mogli dokształcać rolników, będą mogły znaleźć swoje miejsce firmy, które produkują maszyny rolnicze i które nimi handlują" - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

Jak dodał, prace w Liskowie mają zostać ukończone w ciągu 11 miesięcy.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).