Jest Zarząd Województwa

Samorząd województwa wielkopolskiego zdecydował.
20 maja podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni wojewódzcy wybrali na to stanowisko w głosowaniu tajnym Marka Woźniaka z Koalicji Obywatelskiej.

"Na liście kandydatów na funkcję marszałka województwa wielkopolskiego zostało umieszczone nazwisko Marek Woźniak. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat na marszałka województwa wielkopolskiego Marek Woźniak otrzymał następującą liczbę głosów: za 24, przeciw 13, wstrzymujących się 1 i tym samym Marek Woźniak został wybrany marszałkiem województwa wielkopolskiego" - odczytała wynik głosowania radna Marzenia Wodzińska, przewodnicząca komisji skrutacyjnej.

Tym samym Marek Woźniak pozostał na stanowisku marszałka województwa.

na fot.: Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego

Marek Woźniak zaprezentował również kandydatów na wicemarszałków województwa i członków Zarządu Województwa: "Mam przyjemność przedstawić kandydatury do Zarządu Województwa wielkopolskiego. Na funkcję wicemarszałka województwa zgłaszam i proponuję pana Wojciecha Jankowiaka, na stanowisko drugiego wicemarszałka województwa zgłaszam pana Krzysztofa Grabowskiego. Na członka zarządu zgłaszam i rekomenduję kandydaturę pana Jacka Bogusławskiego oraz na funkcję członkini zarządu zgłaszam kandydaturę pani Katarzyny Kretkowskiej".

na fot.: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolsiego

Radni wojewódzcy, w głosowaniu tajnym, przyjęli kandydatury zapropoponowane przez marszałka Woźniaka, tym samym ustalono również skład zarządu województwa.

A jak rozłożyły się głosy?

W głosowaniu na wicemarszałków województwa wielkopolskiego:

Wojciech Jankowiak wojewódzki radny Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskał 25 głosów za, 13 przeciw i 1 wstrzymujący się;

Krzysztof Grabowski wojewódzki radny Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskał 26 głosów za, 11 przeciw i 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W głosowaniu na członków zarządu:

Jacek Bogusławski wojewódzki radny Koalicji Obywatelskiej otrzymał 24 głosy za, 14 głosów przeciw i 1 wstrzymujący się;

Katarzyna Kretkowska wojewódzka radna Lewicy otrzymała 21 głosów za, 16 przeciw i 2 osoby wstrzymały się od głosu.


na fot.: Jacek Bogusławski / członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Aby kandydaci objęli swoje funkcje, konieczne było zebranie minimum 20 głosów poparcia.

na fot. od lewej: Krzysztof Grabowski, Wojciech Jankowiak, Marek Woźniak, Jacek Bogusławski, Katarzyna Kretkowska / nowy zarząd województwa wielkopolsiego / fot. FB Wojciech Jankowiak

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).