Wiadukt nad torami

Prawie 20 milionów złotych kosztować będzie budowa wiaduktu nad torami oraz budowa drogi wewnętrznej, które znacznie poprawią skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi w Przygodzicach w powiecie ostrowskim. Pieniądze na ten cel gmina pozyskała z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Gmina Przygodzice planuje budowę wiaduktu nad linią kolejową z dojazdem do terenów inwestycyjnych wprost z drogi S 11 - czyli z bardzo uczęszczanej z ul. Wrocławskiej. Planowane jest także wybudowanie kolejnej drogi komunikującej teren. Wcześniej gmina wybudowała tam już, kosztem ponad 2 000 000 zł, drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych.

Jest już gotowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcja tej inwestycji, poparta dofinansowaniem rządowym. Gmina Przygodzice zamierza przystąpić do przygotowań do przetargu w formule "Zaprojektuj i wybuduj''. Władze gminy uważają, że będzie to wyzwanie zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy inwestycji.

Ta koncepcja powinna rozwiązać problem istniejących obecnie ograniczeń w dojeździe i umożliwić transport wielkogabarytowy do terenów inwestycyjnych w Przygodzicach.

Tamtejsza strefa inwestycyjna dynamicznie się rozwija. Ze znajdujących we władaniu powiatu ostrowskiego ok. 100 hektarów terenów inwestycyjnych, do sprzedaży pozostało zaledwie kilkanaście. Wcześniej działki pod swoje inwestYcje zakupili już tam przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, jak na przykład mechatroniki, branży meblarskiej, czy przemysłu drzewnego.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).