Przebudują skrzyżowanie

Długo wyczekiwana inwestycja drogowa w Skalmierzycach zostanie zrealizowana jako jedna z pierwszych w 2022 roku. Jak informuje Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz Nowych Skalmierzyc już w tym roku dojdzie do przebudowy skrzyżowania ulic Ostrowskiej i Powstańców Wielkopolskich na trasie dawnej krajowej 25-ki. Inwestycja zakłada remont nawierzchni, wykonanie chodnika oraz bezpiecznych, doświetlonych przejść dla pieszych z wyspą dzieląca jezdnie. Ponadto skrzyżowanie ma być wyposażone w sygnalizację świetlną.

Z uwagi na fakt, że jedna z dróg objętych remontem jest drogą powiatową, inwestycja realizowana jest wspólnie z powiatem Ostrowskim. Łączny koszt całego remontu to 700 000 zł, z czego 400 000 pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozyskanego przez powiat, 220 000 zł dopłaci samorząd gminy, a pozostała część będzie wydatkiem budżetowym powiatu ostrowskiego.

Mieszkańcy Skalmierzyc liczyli na budowę ronda w tym miejscu. Argumentują oni, iż skrzyżowanie o ruchu okrężnym mogłoby upłynnić ruch i zapewnić bezpieczeństwo pieszym bez konieczności stosowania sygnalizacji świetlnej, zwłaszcza że skrzyżowanie ulic Ostrowskiej i Powstańców Wielkopolskich ma sporą powierzchnię. Na te uwagi odpowiada burmistrz, który podkreśla, iż: "opcja ronda była brana pod uwagę przez projektanta podczas analizy obecnego stanu drogowego. Jak się okazało, przebudowanie skrzyżowania na takie o ruchu okrężnym ze względów technicznych jest niemożliwe". Przeszkadza, chociażby bliskość bardzo wąskiej ulicy Bankowej. Włodarze mają jednak nadzieję, iż zastosowane rozwiązania zapewnią wystarczający poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).