Dla wszystkich mieszkańców

Gmina Nowe Skalmierzyce rozpisała przetarg na budowę Centrum Aktywności Społecznej, do której cały czas mogą jeszcze przystąpić oferenci. O całym projekcie powiedział radiuCENTRUM Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz Nowych Skalmierzyc: "Myślę, że już wiosną tego roku uda nam się przystąpić do realizacji największego naszego zadania w tej kadencji, największej naszej inwestycji, do której przygotowywaliśmy się bardzo wnikliwie i starannie. Po głębokiej analizie potrzeb społecznych stwierdziliśmy, iż zachodzi konieczność stworzenia takiego obiektu, który łączyłby w sobie wiele różnych funkcji m.in. kulturalnych czy społecznych. Stworzyliśmy projekt i postaraliśmy się o pozyskanie środków na ten cel. Zakończyło się to sukcesem i w ramach 'Polskiego Ładu' otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie blisko 9 000 000 zł. W owym centrum ma znaleźć siedzibę wiele instytucji i organizacji pozarządowych".

Łącznie cały budynek ma mieć 2000 mkw powierzchni i rozbudowaną infrastrukturę drogową i parkingową. Gdzie wobec tego powstanie?

"Jeśli chodzi o lokalizację, to postanowiliśmy rozbudować salę widowiskową "Stare Kino", która została niedawno nakładem kilku milionów złotych wyremontowana. Mamy tam bardzo rozległe tereny, które musimy zagospodarować, a które przejęte zostały od PKP. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to swego rodzaju centrum kultury. Będą tam mieli swoją siedzibę harcerze, a co najważniejsze powstanie tam dom dziennego pobytu seniora. Znajdzie się również miejsce dla biblioteki miejskiej"- dodaje Walczak. Nadmienia również, że obecnie trwają już prace związane z rozbudową ulicy Mostowej, wkrótce ma również rozpocząć się w tym miejscu budowa parkingu na kilkaset aut.

Jak dodaje włodarz, podmioty zainteresowane wzięciem udziału w przetargu, mogą swoje oferty składać do 20.01.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi już godzinę po zamknięciu ich przyjmowania.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).