Na kuchnie mobilne

Blisko 118 000 zł zostanie przekazane organizacjom pozarządowym z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wszystko to za sprawą niedawno rozstrzygniętego konkursu "Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się subregionalną pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski.

"W urzędzie marszałkowskim województwa wielkopolskiego dostrzegamy problem z marnotrawieniem żywności. W ramach walki z tym problemem powstał konkurs, który w ostatnich dniach rozstrzygnęliśmy. Ponad 117 000 zł zostało przekazanych 10 organizacjom z naszego regionu na zakup mobilnych kuchni warsztatowych. Dotację otrzymają m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Mącznikach, Koło Gospodyń Wiejskich w Gostycznynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie, Fundacja Inicjatywa dla Opatówka oraz stowarzyszenie "Perspektywa" z Przygodzic. Wysokość wsparcia waha się miedzy 3000 a 15 000 zł. Ja ze swojej strony chciałbym wszystkim serdecznie pogratulować i życzę wszystkim tym organizacjom bardzo dobrego użytkowania" - powiedział radiuCENTRUM Andrzej Pichet - radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

na fot.: Andrzej Pichet / radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Organizacje, które wzięły udział w konkursie, zadeklarowały chęć zakupu spełniających normy sanitarne mobilnych kuchni warsztatowych przystosowanych do gotowania na zewnątrz. Posłużyć one mają prowadzeniu wydarzeń i instruktaży prezentujących jak zagospodarowywać żywność, szczególnie tą zagrożoną zmarnowaniem w gospodarstwach domowych.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).