Miliony na drogi

Ponad 19 000 000 zł Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku. Blisko 1,5 miliona ma trafić do gmin powiatu kaliskiego.

"Każdego roku takie środki przeznaczamy. Pochodzą one z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W tym roku środki te trafią do 150 wielkopolskich gmin i dzięki temu powstaną kolejne odcinki dróg asfaltowych czy też śródpolnych, które będą służyć mieszkańcom. Zainteresowanie programem każdego roku jest bardzo duże. Trzeba podkreślić, że te środki mają być przeznaczone na infrastrukturę drogową na obszarach wiejskich - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do 10 gmin powiatu kaliskiego trafi łącznie 1 300 000 zł. Wsparcie dla lokalnych samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych umożliwić mają poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz komfort podróżowania mieszkańców wielu miejsc w Wielkopolsce.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).