Krótki, ale ważny

Wkrótce rozpocznie się remont krótkiego, lecz ważnego dla mieszkańców odcinka gminnej drogi w Liskowie. Ułatwi on poruszanie się pojazdów przy tamtejszej Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Kultury.

"Odcinek o długości 60 metrów jest łącznikiem między drogą przy Szkole Podstawowej, przy drodze, która łączy również GOK z główną drogą Liskowa tj. ulicą Ks. Blizińskiego. Jest o tyle ważny i pozwoli korzystać z tego odcinka, w ten sposób, że osoby wjeżdżające do Szkoły Podstawowej zostawią dzieci i będą wyjeżdżały drugą ulicą do ul. Blizińskiego, zatem nie będzie tu tłoku i korków" - powiedział radiuCENTRUM Tomasz Brodziak, z wydziału inwestycji Urzędu Gminy w Liskowie.

Ponieważ nowa asfaltowa droga powstanie w samym centrum tej miejscowości, przy okazji zostanie przeprowadzonych szereg innych prac.

"Chcemy również wymienić chodnik, zainstalować odwodnienie tej drogi, czyli przejąć deszczówkę do naszej instalacji, zrobić przyłącza wodociągowe, które są w obrębie tej drogi, a będą przykryte asfaltem, no i skorzystać z oświetlenia w ramach odnawialnych źródeł energii"

Wartość całej inwestycji wyniesie 110 000 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).