Umiarkowane ceny

Wejście w Nowy Rok, to w wielu przypadkach nowe, dużo wyższe ceny m.in. za usługi świadczone przez różne podmioty działające na rzecz miejskich i gminnych samorządów. Tymczasem włodarzom Koźminka udało się wynegocjować stosunkowo umiarkowane stawki za wywóz nieczystości w stosunku do ubiegłego roku.

"Cieszę się, że podpisałam już umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mamy cenę 21 zł od mieszkańca. Mamy bardzo dobrą usługę, bo w niej mamy i odbiór i zagospodarowanie, i dodatkowe pojemniki, i obsługę naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Także uważam, że dostaliśmy usługę w doskonałej kwocie. Umowę podpisaliśmy z naszym usługodawcą, czyli Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych z Kalisza" - powiedziała radiuCENTRUM Iwona Michniewicz, burmistrz miasta i gminy Koźminek.

W uzyskaniu nieco wyższej niż w poprzednim roku ceny (wcześniej było to 18 zł od mieszkańca), miało pomóc m.in. tzw. uszczelnienie systemu i zgłoszenie większej ilości osób z danego gospodarstwa domowego w deklaracji tej usługi. Nowa umowa na wywóz nieczystości została podpisana na pół roku.

fot. UMiG Koźminek

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).