Frontem do petenta

Poprawie warunków pracy urzędników i stworzeniu udogodnień dla interesantów służył remont części Urzędu Miasta i Gminy Koźminek. Jak powiedziała radiuCENTRUM Iwona Michniewicz, burmistrz Koźminka, przeprowadzenie modernizacji budynku ze środków własnych było możliwe dzięki uzyskanemu kompromisowi z pracownikami w kwestii systemu nagradzania.

"Odstąpiliśmy od systemu nagród na rzecz doprowadzenia urzędu do stanu nowej generacji. Jako urząd doskonalimy strefę otwartości i dostępności dla osób z różnych grup, z różnymi ograniczeniami. Dostosowaliśmy już częściowo urząd do potrzeb niepełnosprawnych tzn. poszerzyliśmy przestrzenie w strefie obsługi, planujemy zamontowanie dźwigu. Jest już strefa dla matki z dzieckiem. To są udogodnienia dla petentów, dla mieszkańców."

Jak dodała burmistrz Michniewicz, pandemia pokazała, że to dobry kierunek zmian, ponieważ dzięki nowej strefie obsługi interesantów, pomimo obostrzeń sanitarnych urząd jest dostępny, a sprawy mieszkańców załatwiane są na bieżąco.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).