W wodnej sieci

Gmina Ceków-Kolonia wychodzi naprzeciw nowym mieszkańcom, którzy zamierzają osiedlić się na tym terenie. W listopadzie za środki z budżetu gminy samorządowcy rozbudowali sieć wodociągową, która doprowadza wodę do nowych działek budowlanych. Pierwsza inwestycja powstała w miejscowości Podzborów.

"Tutaj wykonaliśmy sieć wodociągową o średnicy 90 mm i długości prawie 130 m wraz z uzbrojeniem, czyli zasuwami i hydrantami. Koszt tego zadania wyniósł prawie 28 000 zł. W miarę możliwości, jeśli na danym terenie występuje kanalizacja, czy wodociąg, staramy się go rozbudować. W ten sposób rozbudowaliśmy sieć wodociągową w miejscowościach Przespolew Pański i Przespolew Kościelny. To też jest mały odcinek, o średnicy 110 mm i długości 140 m, z hydrantami, za kwotę 30 750 zł" - powiedział radiuCENTRUM Maciej Czelusta, inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

W sumie nowa sieć wodociągowa zasili w wodę kilkanaście działek budowlanych, na których już powstają nowe budynki.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).