Uroczystości w OSP

Dwie ważne dla druhów ochotników uroczystości w jednostkach OSP powiatu kaliskiego odbyły się w miniony piatek. Strażacy z OSP w Szczytnikach otrzymali nowy wóz bojowy, a ochotnicy ze stobna podczas uroczystej zbiórki otrzymali oficjalny akt włacznia ich jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przekazany OSP w Szczytnikach pojazd to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN posiadający zbiornik wody o pojemności 9500 litrów wody i autopompę o wydajności 6000 l/min. Tego typu pojazdy uczestniczyły m.in. w międzynarodowej misji gaszenia pożarów lasu w Szwecji oraz Grecji w ramach Modułu "Gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów" w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej (GFFFV Poland).

Jak przekazał radiuCENTRUM mł. asp. Jakub Pietrzak z zespołu prasowego kaliskiej strazy pożarnej "Nowy pojazd w garażu jednostki ze Szczytnik z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie chronionym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz podniesie komfort pracy szczytnickich ratowników.

Kluczyki od auta z rąk Marleny Maląg - minister rodziny i polityki społecznej w imieniu OSP Szczytniki odebrał dh Zbigniew Banasiewicz.

Wieczorem doszło do przekazania druchom ochotnikom ze Stobna oficjalny dokument potwierdzający włączenie OSP Stobno w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To z jednej strony olbrzymie wyróżnienie, z drugiej natomiast poważne zobowiązanie. Ważne jest jednak aby pamiętać, że przede wszystkim jest to sukces druhów i druhen ochotników.

Jak przekazują sami druhowie ze Stobna, włączenie w struktury KSRG poprzedziło wielomiesięczne przygotowania druhów ochotników, którzy, aby spełnić ustawowe warunki, podnosili swoje wyszkolenie i kwalifikacje pożarnicze. Konieczne było odbycie dodatkowych kursów szeregowych strażaków, naczelników, dowódców sekcji, jak również kursów specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, kierowców oraz nabycia innych niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań jako strażak-ratownik. Jest też pewnego rodzaju zwieńczeniem blisko 110-letniej historii pożarnictwa w Stobnie.

Strażacy ochotnicy zapewniają o swojej pełnej gotowości niesienia pomocy na wypadek pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, nie tylko na terenie ich miejscowości czy gminy, ale również na terenie powiatu i województwa. Obiecują również, iż dołożą wszelki starań, aby sprostać stawianym im zadaniom.

Akt włączenia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 11 listopada 2022 do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki ze Stobna przekazał w imieniu Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka na ręce druhów ochotników Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robert Natunewicz wraz z Komendantem Miejskim PSP w Kaliszu st. bryg. Tomaszem Polakiem.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).