Nowy chodnik w Ociążu

Ruszyła kolejna inwestycja drogowa w gminie Nowe Skalmierzyce. Tym razem drogowców spotkać można w Ociążu na ulicy Morawskiego. Do końca roku drogowcy w Ociążu mają wybudować blisko kilometr ciągu pieszo-rowerowego. Jest to zadanie realizowane przez powiat ostrowski z udziałem gminy Nowe Skalmierzyce.

Na odcinku 850 metrów powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna przeznaczona zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Ponadto droga zyska nową nawierzchnię asfaltową. Plany drogi zakładają, iż zjazdy do posesji w miejscach, gdzie ciąg pieszo-rowerowy będzie je przecinał, wykonane zostaną z kostki betonowej.

Koszt całości przedsięwzięcia to 1 145 000 zł. Ponad ćwierć tej kwoty, czyli 300 000 pochodzą z budżetu samorządu miasta i gminy Nowe Skalmierzyce. Jest to kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy i miasta Nowe skalmierzyce. Do 15 grudnia mają potrwać prace przy rozbudowie układu drogowego ulicy Mostowej w Nowych Skalmierzycach. Ta inwestycja kosztowała 900 000zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).