Kto wypełnia PIT-37 ?

PIT-37 to deklaracja, którą statystycznie wypełnia w Polsce aż 4 na 5 podatników. Formularz ten wypełnia każdy podatnik otrzymujący wynagrodzenie netto. Kto zalicza się do owej grupy? Co należy wiedzieć o tej deklaracji? Na te i podobne pytania odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Deklaracja PIT-37 to rozliczenie zarobków rocznych, które dany podatnik uzyskał od płatnika składek. To oznacza, że płatnik (pracodawca) zatrudniający podatnika uiszcza za niego zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie ZUS.

Dla kogo jest PIT-37?

Jak już wspomniano, PIT 37 online wypełnia, stosując specjalny program do rozliczania deklaracji, osoba otrzymująca wynagrodzenie w kwocie netto od swojego pracodawcy, którego firma znajduje się na terenie Polski. Płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi PIT-11, na podstawie którego może on wypełnić PIT 37 program online.

Darmowy program do PIT 37 zastosują więc podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu pracy nakładczej, stosunku służbowego, stosunku pracy, a także przychodów z praw majątkowych bądź autorskich. PIT program online i deklaracja 37 są też przeznaczone dla osób, które uzyskują zasiłki pieniężne z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, stypendia naukowe i należności wynikające z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Darmowy program do PIT w celu wypełnienia deklaracji nr 37 wykorzysta też podatnik, który nawiązał umowę aktywizacyjną, pracuje jako osoba skazana bądź aresztowana, uzyskuje świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz osobiście wykonuje działalność w postaci kontraktów menedżerskich, umów zlecenie, obowiązków sportowych i społecznych czy też zasiada w radach nadzorczych.

Co istotne, osoba chcąca uzupełnić program do rozliczenia PIT 37, nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych bądź zgodnie ze skalą podatkową. Rozliczenie PIT program nie może być również wykonane przez osoby chcące rozliczyć się z małoletnimi dziećmi.

1% procent podatku na organizacje pożytku publicznego

Podatnik rozliczający PIT-37 ma natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku dla dzieci, osoby niepełnosprawne, zwierzęta lub inne fundacje. Na czym to polega? Otóż każdy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatków w Polsce. Państwo umożliwia przekazanie drobnej sumy, czyli wspomnianego 1% podatku na wybrane fundacje dla dzieci http://fundacjaagnieszka.pl/, osoby niepełnosprawne, starsze oraz wiele innych celów.

Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym stosowny numer KRS. Organizacje pożytku publicznego mają nadane owe numery, co odróżnia je od wielu zwyczajnych fundacji czy stowarzyszeń, których nie można uwzględnić w deklaracji. Jeśli chcesz więc przekazać 1% podatku na niepełnosprawne osoby, seniorów, zwierzaki czy też dać 1% podatku na chore dzieci, musisz sprawdzić, czy konkretna organizacja znajduje się na specjalnej liście z numerami KRS. 1% podatku lista organizacji jest dostępna np. na stronach rządowych.

materiał płatny

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).