Zmiany w spółdzielni

Zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pleszewie. Miejsce przebywającego w areszcie Eryka K. zajął dotychczasowy wiceprzewodniczący Andrzej Załustowicz.

Z informacji przekazanych radiuCENTRUM przez Annę Konieczną - zastępcę prezesa Zarządu SML-W w Pleszewie wynika, że w poniedziałek Rada Nadzorcza pozbawiła stanowiska szefa Eryka K., powierzając je dotychczasowemu zastępcy Andrzejowi Załustowiczowi, szefowi Osiedla Reja w Pleszewie. Jego zastępcą został Piotr Chatliński, dotychczasowy szef Komisji Rewizyjnej. Tę funkcję przejęła Barbara Wolińska. Eryk K. pozostaje nadal w Radzie Nadzorczej w charakterze członka. Odwołać go może tylko Walne Zgromadzenie członków, ale - jak dodaje Anna Konieczna, dotąd taki wniosek nie wpłynął. Jeśli wpłynie w piątek na Walnym Zebraniu, wtedy - zgodnie z prawem spółdzielczym, będzie można go rozpatrzeć dopiero za rok na kolejnym Walnym.

Przypomnijmy, że w czerwcu pleszewski radny, szef Rady Nadzorczej SML-W w Pleszewie Eryk K. został zatrzymany przez bydgoską policję i tymczasowo aresztowany. Jest podejrzany o wyłudzenie dotacji w wysokości 500 000 złotych i poświadczenie nieprawdy. Grozi mu za to nawet 8 lat więzienia.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).