Zawdzięczamy Czartoryskiej

18 marca mija 121 rocznica śmierci Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, która przebudowała gołuchowski zamek, a w jego wnętrzach zgromadziła kolekcję dzieł sztuki na skalę europejską. Izabela spoczywa w Gołuchowie. Jednak w tym roku tradycyjnego spotkania przy kaplicy nie będzie. O Izabeli i jej dziele można poczytać na profilu Zamku w Gołuchowie.

Izabela Czartoryska urodziła się w Warszawie w roku 1830 w czasie powstania listopadowego. Ale dzieciństwo spędziła w Paryżu, dokąd jej rodzice wyjechali po upadku powstania. Ojciec Izabeli - książę Adam był liderem elit emigracyjnych, skupionych w Hotelu Lambert. Babka Izabeli, też Izabela z Flemingów stworzyła muzeum w Puławach, brat Izabeli Władysław stworzył Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Mąż Izabeli - Jan Działyński kolekcjonował wazy greckie. Wykształcona wszechstronnie Izabela, kiedy już podjęła decyzję o pozostaniu w Gołuchowie, zainwestowała w przebudowę gołuchowskiego zamku na muzeum, gdzie umieściła stale powiększającą się kolekcję waz greckich, naczyń antycznych, obrazów, portretów, mebli. W 1893 roku utworzyła Ordynację Książąt Czartoryskich w Gołuchowie, co miało gwarantować ogólną dostępność zbiorów oraz ich niepodzielność. Księżna nie przewidziała wojny i grabieży. Na szczęście od lat 70-tych funkcjonuje w Gołuchowie muzeum, a zrabowane zbiory powoli wracają na swoje miejsce. I możemy z wdzięcznością myśleć o księżnej, dzięki której mamy w Gołuchowie taką perełkę.


na fot.: Rocznica - zdjęcie sprzed dwóch lat przy kaplicy, w której spoczywa Izabela

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).